Úvod

Naše základní škola je školou malotřídní, poskytuje výchovu a vzdělání 1.stupně základní školy.

Zřizovatelem je Obec Kožušany-Tážaly se sídlem Tážaly 1.

Seznam škol a školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává:

Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní jídelna-výdejna.

Strava se dováží ze Školní jídelny Nedvědova ul. tel.č. 585431892.

Od 1. května 2016 bude změna jídelny – ŠJ Holečkova.