Úvodní slovo

Naše škola je školou malotřídní  1.-4. ročníku. Zřizovatelem je  Obec Kožušany-Tážaly.

Žáci 1. a  2. ročníku jsou v I. třídě, žáci 3. a 4. ročníku v II. třídě. Nedílnou součástí školy  je školní družina, která má jedno oddělení pracující  v samostatné třídě společné se školní jídelnou. Školní výdejna zabezpečuje  pro žáky obědy dovozem ze školní jídelny  v Olomouci- Holečkově  ulici.

Vycházíme ze vzdělávacího programu  Základní školy a vlastního školního vzdělávacího programu vytvořeného na základě RVP ZV.  Našim cílem je všestranný rozvoj žáka  postavený na morálních základech. K tomu nám pomáhá rodinné prostředí školy.

Žáci v 1. třídě mají zajištěnou návaznost  z mateřské školy, která je  umístěna v Tážalech.

Po ukončení 4.postupného ročníku odcházejí žáci  podle přání rodičů do Základní  školy v Nemilanech nebo do spádové školy v Dubu nad Moravou.

Navštěvují nás převážně místní žáci, protože kapacitně nemůžeme vyhovět zájmu z okolí.