O škole

 

 

Naše škola je školou malotřídní 1. až 4. ročníku.

Zřizovatelem je Obec Kožušany – Tážaly.

Žáci 1. a 2. ročníku jsou v I. třídě, žáci 3. a 4. ročníku v II. třídě. Nedílnou součástí školy je školní družina, která má jedno oddělení pracující v samostatné třídě společné se školní jídelnou.

Školní výdejna zabezpečuje pro žáky obědy dovozem ze školní jídelny v Olomouci – Holečkově ulici.

Vycházíme ze vzdělávacího programu Základní školy a vlastního školního vzdělávacího programu vytvořeného na základě RVP ZV. 

Našim cílem je všestranný rozvoj žáka postavený na morálních základech. K tomu nám pomáhá rodinné prostředí školy.

Žáci v 1. třídě mají zajištěnou návaznost z mateřské školy, která je umístěna v Tážalech.

Po ukončení 4. postupného ročníku odcházejí žáci podle přání rodičů do základní školy v Nemilanech nebo do spádové školy v Dubu nad Moravou.

Navštěvují nás převážně místní žáci, protože kapacitně nemůžeme vyhovět zájmu z okolí.