O škole

Naše škola je školou malotřídní 1. až 4. ročníku. Zřizovatelem je obec Kožušany-Tážaly.
Našim cílem je všestranný rozvoj žáka postavený na morálních základech. K tomu nám pomáhá rodinné prostředí školy.
Vycházíme ze vzdělávacího programu Základní školy a vlastního školního vzdělávacího programu vytvořeného na základě RVP ZV. 
Žáci 1. a 2. ročníku jsou v I. třídě, žáci 3. a 4. ročníku ve II. třídě. 
Nedílnou součástí školy je školní družina, která má jedno oddělení pracující v samostatné třídě společné se školní jídelnou.
Dále je k dispozici i počítačová učebna.
Žáci v 1. třídě mají zajištěnou návaznost z mateřské školy, která je umístěna v Tážalech.
Po ukončení 4. postupného ročníku odcházejí žáci podle přání rodičů do základní školy v Nemilanech nebo do spádové školy v Dubu nad Moravou.
Navštěvují nás převážně místní žáci, protože kapacitně nemůžeme vyhovět zájmu z okolí.
 

Jak to u nás vypadá:

I. třída – 1. a 2. ročník – Sluníčková třída

II. třída – 3. a 4. ročník

Počítačová učebna

Školní družina