Projekty

Naše škola je zapojena do těchto projektů:

 

  • Zdravé zuby
  • Mléko a ovoce do škol
  • EU peníze školám
  • Operační program JAK
  • Doučování žáků škol
  • Digitalizujeme školu

 

 

 

Certifikát zde:

Certifikát SIDUS

 

Projekt Šablony IV - Operační program Jan Amos Komenský

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. Globálním cílem komponenty je přispět k rozvoji digitálního vzdělávání v souladu s vizí Strategie 2030+ a Akčním plánem pro digitální vzdělávání (DEAP).

23 02 20 projekty digitalizujeme skolu

 

 

ZŠ Vratislavice | Úvodní strana