Aktuality

 

Nedílnou součástí školy je školní družina, která má jedno oddělení pracující v samostatné třídě společné se školní jídelnou.
 
Provoz školní družiny: 
– ranní od 7.00 do 7.55 hodin
Vychovatelka: Mgr. Kubíková J.
E-mail: kubikova.kozusany@seznam.cz

 

– odpolední od 11.40 do 16.00 hodin
Vychovatelka: Sedláčková Z.
E-mail: sedlackova.kozusany@seznam.cz

 

Vyzvedávání dětí po obědě od 12.15 do 13.30 hodin, 
odpoledne od 15.00 do 16.00 hodin.
Respektujte režim dne v družině a v době od 13.30 do 15.00 hodin nevyžadujte odchod dětí.

 

Dokumenty družiny:
Omluvenka pro rodiče do ŠD:  odchod žáka ze ŠD

Vnitřní řád ŠD

Plán školní družiny

Kriteria pro prijimani zaku do skolni druziny

Poplatky ve školní družině_2022_2023

Minimální preventivní program_skolni rok 2022_2023

Plán metodika prevence_skolni rok 2022_2023

Zápisní lístek do ŠD