Plán školní družiny

PODZIM / ZÁŘÍ – LISTOPAD /

 • Odpočinková činnost-rozhovory vychovatelky s dětmi,seznamovací hry,společná četba,volné kreslení,stolní společenské hry,práce s dětskými časopisy,omalovánky,hry se slovy
 • Rekreační činnost- denní vycházky do přírody,závodivé hry na hřišti,pobyt v parčíku,pohybové hry se zpěvem, dramatizace pohádek,společný zpěv s kytarou,TV chvilky,kolektivní hry
 • Zájmová činnost – pracovní/práce se stavebnicemi,šití na panenky,navlékání korálků,tiskátka z brambor, výrobky z kaštanů a jiných přírodnin,malování na kameny/
 • přírodovědná/výstavky z podzimních listů,pozorování změn v přírodě,poznávání stromů,les a zvířata ,čím se krmí,jak se chovat v lese,ekologické hry/
 • estetická/ malování listů a plodů, výtvarné techniky-koláže,zapouštění,rozfoukávání,obtisky,malování pěnou, ilustrace pohádek,výroba papírového draka,podzimní říkadla/
 • sportovní –/ pohybové chvilky na koberci,míčové a švihadlové soutěže,olympiáda naruby,běžecké závody dvojic,vybíjená,fotbálek,soft -tenis,hry za pochodu /
 • dopravní -/jak správně přecházet,poznávání  dopravních značek v okolí školy,pravidla silničního provozu/
 • příprava na vyučování – udržování pořádku ve školní aktovce a svých věcěch,hry s písmeny,hádanky,luštění rébusů a křížovek,deskové didaktické hry Bomba,Kartičkovaná,Domino /

ZIMA/PROSINEC – ÚNOR /

 • Odpočinková činnost-stolní hry,poslech pohádek z CD,četba na pokračování,dopověz příběh…,
 • Rekreační činnost /pravidelný pobyt venku,vycházky,pohybové hry,sněhové stavby,klouzání,bruslení/
 • Zájmová činnost -pracovní/ vánoční výzdoba ŠD a školy,vánoční výrobky na jarmark-dárečky pro rodiče a sourozence,výroba vánočních ozdob a vánočních přání/
 • přírodovědná/ péče o zvířata v zimě,stopy zvířat ve sněhu a jejich rozlišování,druhy ptáků u krmítek/
 • estetická /vánoční besídka,jak se chovat v kulturním zařízení/
 • sportovní/ vyprávění o zimních sportech,jak pečovat o své zdraví,význam otužování a cvičení pro člověka/
 • dopravní/ barvy semaforu,dopravní situace a jejich řešení formou her /
 • Příprava na vyučování -/ rozšiřujeme slovní zásobu,jazykolamy,logické hry,hlavolamy z drátu,hry z čísly/

JARO /BŘEZEN-KVĚTEN /

 • Odpočinková činnost -/četba,vyprávění zážitků dětí,komunitní kruhy,hádankářské soutěže,video-pohádky/
 • Rekreační činnost -/vycházky do jarní přírody-k rybníku,školka se švihadlem a míčem,celodružinové hry lovci motýlů,hledání pokladu,šípkovaná, hra na deset ,co do lesa nepatří,paměťový běh/
 • Zájmová činnost – pracovní/lepení ,stříhání,rýhování podle šablony,malování kraslic,skupinové práce,jarní výzdoba interiéru ŠD a ZŠ,kreslení křídou na asfalt/
 • přírodovědná/pozorování mláďat na statku ,význam léčivých rostlin,tvoříme herbáře/
 • estetická/ kreslíme jarní víly,textilní koláže,lidové tradice- Morena,Masopust-výroba masek.
 • sportovní /miniatletika hrou,štafetové běhy,hody do dálky a na cíl,skoky z místa a do dálky,míčové soutěže/
 • dopravní/ jízda zručnosti,dopravní prostředky ve městě MHD,jak bezpečně cestovat,beseda s policajtem/
 • Příprava na vyučování -/hry procvičující naše smysly-Kimmovky,hádání čísel,tvoření slov na čas /

LÉTO /ČERVEN/

 • Odpočinková činnost -/karetní a deskové hry,hrajeme si divadlo,pěvecké soutěže s kytarou,hry v kruhu-letadlo/
 • Rekreační činnost-volné hry v přírodě,vodní hrátky-Mokré království,pantomima hrou,psychomotorické hry/
 • Zájmová činnost -pracovní/ výrobky z pet láhve,vystřihovánky,koláže,práce se slaným těstem,opravy hraček/
 • přírodovědná-/fotíme živou přírodu,co žije v okolí obce,práce s encyklopedíí zvířat,tvoříme lesní koláže /
 • estetická-/kolorování,otisky a barevná paleta z letních kytiček,módní návrhy na letní šaty,pěvecké soutěže
 • sportovní-/překážkové dráhy v přírodě,plazení,couvání,podlézání,švihadlová královna a král,/
 • Příprava na vyučování-/ veselé hádání u tabule,doplňovačky na čas,piškvorky/

 

Pro všechna období platí sebeobslužná činnost,návyky osobní hygieny,základy stolování,zdravení,poděkování,

oslovení,udržování pořádku v šatnových skříňkách,úklid hraček.